Psilocybine “mycologie van het bewustzijn”

 

 

 

 

Er is zeer interessant onderzoek gaande naar de werking van Psilocybine in het brein. Het zou mensen met PTSS, depressie en angst klachten helpen om van hun klachten af te komen.

We duiken hier kort in op de huidige stand van zaken.

WAT IS PSILOCYBIN?

 

Psilocybine is een hallucinogeen uit de tryptaminefamilie. Het wordt geproduceerd door meerdere schimmelsoorten, waaronder soorten van het geslacht Psilocybe. Eenmaal ingenomen, wordt de psilocybine onmiddellijk omgezet in psilocine, het gefosforyleerde derivaat, dat vervolgens gedeeltelijk werkt als een agonist op de 5-HT2A- en 5-HT1A-serotoninereceptoren in de hersenen.

Zelfherstellend vermogen van het lichaam

 

We genezen als we vertrouwen op een positieve uitkomst. Mentale en fysieke genezing vertrouwen op hetzelfde proces: cellulaire regeneratie als reactie op stress, ons autonome zenuwstelsel geneest ons natuurlijk. Psilocybine activeert waarschijnlijk dit natuurlijke vermogen, een stroomtoestand, veroorzaakt door 5HT2A-receptoren. Psilocybine is een neurotonicum voor mogelijke zelfgenezing door het verwijderen van dode cellen, celherstel en celregeneratie die de kernfunctie van het auto-immuunsysteem van het lichaam stimuleren. Het genezingsproces wordt ook intuïtief gevoeld als spirituele reiniging of metafysische dood en soort wedergeboorte althans dit word gemeld door gebruikers van psylocibine en andere psychedelica. Mentale en fysieke veerkrach wordt weer opgebouwd. Aan de grondslag van dit placebo effect ligt het endorfine systeem. We gaan nu naar de huidige stand van zaken qua wetenschap.

 

Experimentele behandeling hardnekkige depressie met psilocybine van start

​​​​Patiënten met een hardnekkige depressieve stoornis die onvoldoende baat hebben bij behandeling met antidepressiva kunnen in aanmerking komen voor een experimentele behandeling met psilocybine. Het UMCG en UMC Utrecht voeren deze behandelingen​ uit. De bewustzijnsveranderende stof is ook wel bekend als ingrediënt van sommige paddenstoelen en truffels. De patiënten ondergaan een ‘gecontroleerde’ behandeling met als gewenst eindresultaat: het doorbreken van de negatieve gedachten en het verminderen van de zeer sombere stemming waar zij mee worstelen.

Hoopgevend

 

“De afgelopen jaren vonden geen grote doorbraken plaats in de behandelingen van depressieve patiënten,” aldus psychiater en hoogleraar aan het UMCG Robert Schroevers. “Psychedelica lijkt echter hoopgevend. Deze middelen hebben een ander werkingsmechanisme dan de huidige antidepressiva en het effect zou ook veel sneller kunnen optreden. Maar er is veel wat we nog niet weten. Daarom is het heel belangrijk om onderzoek te doen naar de behandeleffecten bij deze patiëntengroep.”

Macro dosering Psylocibine

 

 

Roland Griffiths, Ph.D., is professor in de afdelingen Psychiatrie en Neurowetenschappen aan de Johns Hopkins University School of Medicine. Zijn belangrijkste onderzoeksfocus in zowel klinische als preklinische laboratoria was naar de gedrags- en subjectieve effecten van stemmingsveranderende geneesmiddelen waaronder ook psylocibine.

Professor in Psychologie Jordan B Peterson van de universiteit van Toronto refereert naar Griffit zijn onderzoek en legt uit waarom dit onderzoek zo uniek is. Het onderzoek gaat over personen met een therapieresistente vorm van depressie die eenmalig een hoge dosis psylocibine toegediend krijgen. De resultaten zijn verbluffend. Bij een hoge dosis ga de gebruiker een transcendente ervaring beleven die een blijvende verandering teweeg brengt op lichamelijk en geestelijk gebied.

 

Micro-dosing

 

Het nemen van hele kleine beetjes psychedelische drugs (Micro-dosing) staat tegenwoordig in de belangstelling. Onderzoekers aan de Universiteit van Leiden komen nu met de eerste bewijzen dat kleine beetjes psychedelische drugs je brein écht creatiever maken.

De naam zegt het eigenlijk al, microdosing is het nemen van een kleine dosis psychedelica waarbij je het hallucinogeen ‘psilocybine’ binnenkrijgt.

 

Magic mushrooms

Wat doet microdosing met je brein?

 

Psilocybine is de werkzame stof in de psychedelische drugs paddo’s. In plaats van een ‘normale’ dosis (bij gedroogde paddo  is dat 0.25 tot 0.50 mg), neem je slechts een tiende van een standaard dosis. Je doet dit ongeveer 2 tot 3 keer per week voor 8 tot 10 weken. Je voelt dus nauwelijks iets van de microdosis gaat er niet van ‘trippen’.

Maar het zou wél je creativiteit bevorderen omdat het onder andere bepaalde denkpatronen doorbreekt. Ook zou je meer energie krijgen, helderder kunnen nadenken, bewuster worden van jezelf en een emotionele connectie met de mensen om je heen creëren. Tevens melden de deelnemers een significante verbetering van:

  • Humeur
  • Levensvreugde
  • Energie

Eerste bewijzen van de werking microdosing

 

Hoogleraar psychologie Bernard Hommel begeleidde het experiment met 38 leden voor en na ze een microdosis truffels namen. De deelnemers bleken meetbaar hoger te scoren op twee creativiteitstests: in associatief denken en in probleemoplossend denken.

“Het IQ gaat door de drugs niet omhoog. Het enige wat we wel zagen zijn verhoogde creativiteitstaken”

Toch zijn de bewijzen nog dun omdat het om een kleine groep gaat én dit het eerste onderzoek was. Ook werden de testresultaten niet vergeleken met die van een groep die geen truffels at. Daarom is het Trimbos-Instituut (het Nederlands kennisinstituut voor geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke zorg) nog sceptisch over het eerste onderzoek en zegt dat het ook een placebo-effect kan zijn. Hoogleraar Hommel begrijpt het inzicht en zegt microdosing niet te willen promoten, hij kijkt alleen naar wat er gebeurt.

Belemmeringen voor onderzoek

 

Naast de wetenschappelijke issues blijven de wettigheid en de regelgeving rond psychedelische drugs een hindernis van formaat, zeggen de onderzoekers. Hoewel er weer meer onderzoek gedaan wordt naar deze middelen – voornamelijk psilocybine, LSD en DMT – rekenen zowel de Verenigde Naties als het Verenigd Koninkrijk ze tot de zwaarste categorie illegale drugs. In het Verenigd Koninkrijk betekent dat dat alleen onderzoekers met een vergunning van het ministerie van Binnenlandse Zaken de middelen kunnen verkrijgen en testen, en dat iedereen die ze zonder vergunning verkrijgt mogelijk vervolgd wordt.

Het team hoopt dat hun artikel onderzoekers zal inspireren om antwoorden te vinden op enkele van de meest belangrijke vragen op het gebied van microdoseren. Ze stellen dat er “diepgaande, placebo-gecontroleerde onderzoeken met lage doses [psilocybine] uitgevoerd moeten worden om vast te kunnen stellen of er enig bewijs is voor de claims van de microdoseerders.”

Nieuw perspectief en tegen geluid

 

“Dit onderzoek komt precies op tijd, omdat veel mensen hoop putten uit de positieve berichten in de media over de vermeende effecten van microdoseren,” zegt Dr. Kim Kuypers van Universiteit Maastricht en eerste auteur van het artikel. “Patiënten zouden door die berichten gestimuleerd kunnen worden om het te proberen, terwijl ze er misschien niet bij gebaat blijken te zijn. Wij proberen te benadrukken dat er geen wetenschappelijk bewijs is voor de effectiviteit van microdoseren bij het bestrijden van bepaalde symptomen en hopen dat dit de aanzet zal zijn voor nieuw onderzoek op dit gebied.”

Professor Nutt voegt hieraan toe dat “onderzoekers op het gebied van psychedelische drugs regelmatig aanvragen krijgen van media die meer willen weten over microdoseren. We hopen dat onze kritische bijdrage de antwoorden geeft op alle mogelijke toekomstige vragen, en dat het een kader biedt voor verder onderzoek.”

Ik volg dit onderzoek op de voet en ik zal zeker met meer nieuws komen als dit verschijnt. Word vervolgd…

Voor meer informatie over medicinale paddenstoelen lees: Mycologie