Standaardisatie van kruiden/planten extracten

 

 

Gestandaardiseerde kruidenextracten onderscheiden zich van andere kruidenextracten doordat standaardisatie de garantie biedt dat elke capsule of tablet een vaste hoeveelheid van een of meerdere actieve bestanddelen uit het kruid bevat. Een extra voordeel bij therapeutisch gebruik.

De nieuwe standaardisatie richt zich tegenwoordig steeds meer op meerdere werkzame inhoudsstoffen per plant. Bij de bereiding van kruidenpreparaten wordt gebruik gemaakt van kruiden uit de gehele wereld. De leveranciers die onze kruiden-grondstoffen leveren, moeten voldoen aan de hoogste standaard verwerkingsprotocollen (Farmacopee, monografieën) en productienormen (G. M. P. en S.O.P.). Het uitvoeren van verschillende analyses ten behoeve van de zuiverheid (antibiotica, pesticiden, zware metalen e.a. verontreinigingen) en het gehalte aan werkzame bestanddelen hoort daar vanzelfsprekend bij – vanaf het zaaigoed (of beplanting, zuivere culturen en de bodemsamenstelling) tot aan de oogst. Er wordt hoofdzakelijk uitgegaan van het gebruik van de gehele plant of plantendelen (zoals farmacologisch voorgeschreven), met al zijn actieve bestanddelen waardoor het natuurlijk synergisme (samenwerking van alle inhoudsstoffen) blijft bestaan.

Ballaststoffen en het verschil tussen fytotherapeutica en geïsoleerde stoffen.

Ballaststoffen worden ook wel nevenstoffen of adjuvans genoemd, dit zijn natuurlijke, meehelpende stoffen. De laatste decennia heeft men onderzoeken uitgevoerd die duidelijk aantonen dat niet enkel de actieve inhoudsstoffen van belang zijn voor een goede werking van een plantaardig middel, maar dat het totale aanbod van nature voorkomende stoffen belangrijk is.

Het “totum” is het synergistische totaal aan inhoudsstoffen van een plant, zowel actieve als de hulp- of ballaststoffen. Kortom, de plant als geheel en in onbewerkte staat.

Dit wonderlijke synergisme blijkt:

a) het geneeskrachtig-therapeutische effect te versterken
b) een eventueel toxisch effect te verminderen

c) het werkingspotentieel van de meest werkzame stoffen indien nodig te
versterking d.m.v.

>  de zuurgraad in evenwicht brengen
>  de bloeddruk reguleren
>  de bloedsuikerspiegel te reguleren
>  de mate + locatie van natuurlijke insulineresistentie te reguleren
>  de functie van bepaalde receptoren versterken of vermideren
>  en waarschijnlijk nog veel meer fysiologische functies

De fyto-biochemie en -farmacologie hebben baanbrekend werk verricht voor de kennis, de activiteit en de identiteit van inhoudsstoffen, alsmede voor de therapeutische werkzaamheid van planten.
Inmiddels is wetenschappelijk aangetoond dat alle geneeskrachtige planten veel meer dan één werkzame stoffen bevatten. Al ruim een halve eeuw neemt de wetenschappelijke literatuur over fytofarmaca voortdurend in omvang toe. Op indrukwekkende wijze heeft mondiaal wetenschappelijk onderzoek de werking van oeroude en empirisch beproefde plantaardige geneesmiddelen aangetoond en aangevuld.
Door de ingewikkeldheid van de samenstelling en door het grote aantal werkzame stoffen bezitten veel kruiden naast hun hoofdwerking een ondersteunende werking op andere betrokken orgaansystemen; een wonderlijk staaltje van synergisme.

Ondank de moeizame acceptatie door regulier geschoolde artsen van de geneeskrachtige werking van een plant met al zijn inhoudsstoffen, neemt de toepassing en het voorschrijven van plantaardige geneesmiddelen hand over hand toe. Over enkele jaren zullen reeds een groot aantal fytotherapeutica – die nu wettelijk nog steeds het denigrerende label “voedingssupplement” moeten dragen – op Europees niveau officieel geregistreerd en erkend worden als geneesmiddelen.

Fytotherapie; vroeger reeds een geliefde volksgeneeswijze, is inmiddels een gewaardeerde en professioneel-wetenschappelijk onderbouwde behandelingsvorm geworden.

De moderne fytotherapeut behandelt de zieke in zijn lichamelijke en geestelijke complexiteit als één geheel, met één of meerdere kruiden waarmee de meervoudige indicaties het beste overeenstemmen.
Naast een gedegen kennis van de eigenschappen en toepassingen van bepaalde planten(delen) is het van belang, dat de praktiserende fytotherapeut eveneens basiskennis beheerst over de bereidings- en toedieningsvormen, concentratie, bewaring, standaardisatie, uitkomsten van klinisch en farmacologisch onderzoek – en grenzen kent bij de toepassing van fytotherapeutica.

Fytcanna streeft ernaar om een zo groot mogelijk synergisme te behouden of zorgvuldig aan te brengen in haar CBD Producten. Dit wordt ook wel het CBD entourage effect genoemd. Ook zijn onze producten gestandaardiseerd en laboratorium getest op inhoudsstoffen, residuen, pesticiden en zware metalen.

 

Voor Fytotherapie kunt u met ons contact opnemen via: info@fytcanna.nl