Graag leg ik u hier uit wat mycotherapie is en hoe het is ontstaan. Mycotherapie wordt vaak gedefinieerd als het gebruik van paddenstoelen of extracten uit paddenstoelen om in te zetten bij het voorkomen of genezen van bepaalde aandoeningen en ziekten. Bepaalde stoffen uit bepaalde paddenstoelen kennen een geneeskrachtige werking, dit is aangetoond in divers klinisch onderzoek. In China, Japan en Korea is mycotherapie al vele duizenden jaren een onderdeel van de traditionele geneeskunde. Recent heeft de medische wetenschap de paddenstoelen omarmt als bron van mogelijk nieuwe stoffen die verwerkt kunnen worden in geneesmiddelen. Therapie is een bekend woord, myco komt van het oorspronkelijk Griekse woord mukës wat fungus of paddenstoel betekent.

Mycotherapie in het westen

 

Een van de eerste geschreven werken in de westerse geschiedschrijving waarin paddenstoelen als medicijn voorkomen is in een verhaal van de Romeinse geschiedschrijver Plinius de Oudere (23-79 AD). In zijn verhaal beschrijft hij het gebruik van de Fomitopsis officinalis als zijnde diuretica en toepassingen bij ademnood, koorts, epilepsie en tuberculose.

In de Middeleeuwen was het gebruik van paddenstoelen als medicinaal middel wijdverbreid. Bekende veelgebruikte paddenstoelen waren het Judasoor (Aricularia auricula judae), de reuzenbovist (Langermannia gigantea) en de echte tondelzwam (Fomes fomentarius).

In de tijd van de Renaissance zijn er andere voorbeelden te vinden zoals de Inonotus obliquus, in de volksmond chaga genoemd,die in de 16e eeuw al werd gebruikt in Rusland en Noord Europa tegen tumoren (Zheng et al, 2010).

De Westerse geneeskunde is recent geïnteresseerd geraakt doordat men op zoek is naar nieuwe stoffen met medicinale eigenschappen. In het begin van de 20e eeuw zijn er met familie leden van de paddenstoel, de zogenaamde fungi of schimmels experimenten gedaan en daaruit zijn een aantal geneesmiddel ontstaan die heden ten dage nog worden gebruikt. Een bekend voorbeeld is het antibioticum penicilline dat wordt gewonnen uit de schimmel Penicillium.

De wijdverbreide toepassing van mycotherapie in veel Aziatische landen, ook op het gebied van kanker, heeft de belangstelling doen groeien. Een aantal instituten in de Verenigde Staten, Duitsland, Portugal en Italië is daarom eind jaren ’90 begonnen met wetenschappelijk onderzoek op dit vlak. Eerst via de ontleding van de farmacologische eigenschappen, het doen van dierproeven en maar ook resultaten uit onderzoek bij mensen. Daarnaast zijn er in 2009 en 2010 studies uit Japan en China vertaald en gepubliceerd in het Engels. Het blijkt dat de stoffen uit bepaalde paddenstoelen een antivirale en immuunsysteem versterkende werking hebben. Bekende stoffen zijn bijvoorbeeld beta 1,3 glucaan, lentines en polysaccharides. Bij het doen van wetenschappelijk onderzoek kennen de Westerse geneeskundige wetenschappers wel een handicap: het overgrote deel van de “Westerse” geneesmiddelen bestaat uit slechts één enkele werkzame stof die een effect beoogt. In de traditionele Chinese geneeskunde (TCM) bestaan de meeste recepturen veelal uit meerdere stoffen die elkaar beïnvloeden. Het meten van de effecten van de diverse elkaar beïnvloedende stoffen is vanuit een Westers oogpunt moeilijk maar de techniek levert steeds meer mogelijkheden om dit wel vast te leggen. Ook nu China deelneemt aan de wereldhandel en een meer open cultuur kent zien we steeds vaker op Westerse leest gestoeld onderzoek uit die hoek komen. Er zijn in de laatste drie jaar veel onderzoeken gepubliceerd die de werking van bepaalde Chinese formules laat zien waarbij naar het totale effect van de formule wordt gekeken anders dan een analyse van de afzonderlijke stoffen.

Wat zij de effecten?

 

Effecten van paddenstoelen:
  1. Hematologische effecten
   Deze groep van effecten laat zien dat paddenstoelen een werking kunnen hebben op de bloedcellen
  2. Antivirale effecten
  3. Anti tumor effecten
  4. Anti oxidant werking
  5. Cardiovasculaire effecten
  6. Werking op de nieren

In Japan zijn er al tientallen jaren geregistreerde geneesmiddelen gebaseerd op stoffen (PSK en PSP) uit de Coriolus versicolor die complementair worden ingezet bij de behandeling van dikke darm, endeldarm en maagkanker. Klinische onderzoeken tonen aan de werking aan, de overlevingskans gaat omhoog, patiënten voelen zich minder ziek en de werking van de andere therapieën, zoals chemotherapie, gaan omhoog.

Mycotherapie als (complementair) middel bij de behandeling van diverse ziekten en aandoeningen heeft voorzichtig haar plaats in de medische wereld veroverd en gaat zeker een belangrijke rol spelen in de nabije toekomst. Medidb heeft een analyse uitgevoerd naar bestaand wetenschappelijk onderzoek ten aanzien van een achttal medicinale paddenstoelen te weten: de Agaricus blazei, Coriolus versicolor, Poria cocos, Cordyceps sinensis, Ganoderma lucidum, Grifola frondosa, Lentinula edodes en Pleurotus ostreatus. In totaal bestaan er ruim 3700 onderzoeken naar deze paddenstoelen (stand december 2010). De laatste jaren zien we echter een duidelijk stijging in het aantal onderzoeken.

De meest vergevorderde onderzoeken zijn gedaan met de Coriolus versicolor, de Grifola frondosa en de Lentinula edodes. De toepassingsgebieden van stoffen uit deze paddenstoelen waarnaar wordt gekeken in onderzoek zijn anti kanker, anti cholesterol, anti oxidant, anti viraal, anti allergie, ontstekingsremmers en andere, in totaal circa 126 verschillende toepassingsgebieden (Wasser 2010).

Concluderend kunnen we stellen dat na een tiental jaren van meer intensief wetenschappelijk onderzoek de eerste resultaten veelbelovend zijn en er al bepaalde stoffen uit paddenstoelen zijn verwerkt in (complementaire) geneesmiddelen. Er is nog veel te ontdekken op dit gebied maar de eerste wetenschappelijk onderbouwde werking en toepassingen zijn een feit.

 

Heeft u last van ziekte of ongemak? Vraag dan een consult aan bij Gaatze Bosma via: info@fytcanna.nl of bel naar 0611052037

 

Bron: mycotherapie.nl

Referenties
  1. Wasser, S.P. , Current findings, future trends, and unsolved problems in studies of medicinal mushrooms, 2011, Appl Microbiol Biotechnol. Mar;89(5):1323-32. PMID: 21190105
  2. Hawksworth, D.L. – Mushrooms: the extent of the unexplored potential, 2001, International Journal Medicinal Mushrooms, Vol. 3, pp: 333-337